PRGF® - Endoret®

PRGF®-Endoret® je najnapredniji sustav na tržištu za dobivanje vlastite plazme bogate trombocitima. Bazira se na formulaciji i korištenju pacijentovih vlastitih stanica sa biološkom aktivnošću, faktorima rasta i fibrinskim biomaterijalom za stimulaciju i ubrzanje cijeljenja i regeneracije tkiva. Ovo je 100% biokompatibilna tehnologija sa odličnom raznolikošću, sigurnošću i učinkovitošću.

Što je PRGF Endoret?

PRGF Endoret je tehnologija koja koristi krv pacijenta, samim time nema neželjenih učinaka niti alergijskih reakcija.

U stomatologiji se koristi u terapiji nakon ekstrakcije zuba, u toku implantološkog zahvata i regeneraciji u okolini implantata, regeneraciji koštanih defekata, kod operacije podizanja dna sinusa i u terapiji parodontnih defekata.

Prednosti korštenja PRGF Endoret-a?

Dokazano je da aplikacijom različitih formi PRGF Endoret pripravaka pospješuje regeneraciju i cijeljenje rana nakon zahvata u usnoj šupljini. Nakon otpuštanja faktora rasta u nastali defekt pospješuje se stvaranje novih krvnih žila i koštano cijeljenje.

Četiri mogućnosti proteinskog pripravka

Iz jednog dijela može se izraditi ugrušak koji pospješuje cijeljenje, drugi dio dolazi u tekućem stanju, treći dio se može miješati sa vlastitom kosti ili umjetnom kosti ili se može izraditi fibrinska membrana.